Thursday, 18 July 2013

Dood van de terrorist

'Hij ontkende en ondermijnde het centrale gezag door zich te presenteren als de koning van mijn provincie. Dat was revolutionair gedrag dat ik onmogelijk kon tolereren en dat wist hij. Toch bleef hij zijn claim ook tijdens het verhoor halsstarrig herhalen. Hij stuurde doelbewust aan op een confrontatie met mij en het gezag dat ik vertegenwoordigde. De tweede aanklacht was dat hij zich valselijk voordeed als de Messias.’ - Ilja Pfeijffer, 'Dood van de terrorist'. 
Voor Sterke Verhalen, Vrij Nederland.

No comments:

Post a Comment